Pojavice se neko vredan cele knjige, a ne samo stranice tvog zivota… (via anaworldma)

(via jupiterkaa)

107 notes